Ström Forest

WordPress-uppdrag – utvecklat från ’scratch’

Utveckling mot E-handelsplattformar

I kursen Utveckling mot E-handelsplattformar fick vi uppdrag att utveckla och koda en WordPress-sida från ’scratch’. Så här löd uppdraget; Company-X ( i detta fall Ström Forest) är ett litet nystartat konsultföretag som idag inte har någon hemsida. De har valt att anlita undertecknad som webbutvecklare till sin nya sida. Lite längre ner här följer kravspecifikationen för uppdraget. Observera att det är kod- och skolprojekt, företaget existerar ej. Mapp- och kodfiler lämnas på förfrågan.

Nytänkande, Unika & Kompetenta – kravspec WordPress

  • En mobilanpassad hemsida.
  • De vill gärna skylta extra med deras 3 värdeord som är; Nytänkande, Unika & Kompetenta, samt att de finns på Facebook, LinkedIn och Instagram.
  • De vill kunna skriva nyheter (behöver inte kunna kommenteras).
  • De vill kunna dela med sig av deras case.
  • De vill gärna ha en kontaktsida alt. sektion där följande kontaktuppgifter finns: Adress, Telefon, e-mail.
  • De vill gärna visa deras 6 anställda på kontakt-sidan/-sektionen med främst bild, namn och e-mail (om ”budgeten” räcker till).
  • De har ingen som helst kunskap inom programmering och behöver kunna administrera sidan på ett enkelt sätt.