EvaMedia

Vår historia

EvaMedia grundades 1998 mitt i en framgångsrik publicistisk tid på väg in i omvälvande förändringar. Under 2018 firade vi 20 årsjubileum. Det är och har varit en fantastisk resa där mycket intressant och spännande har hänt. Mediebranschen likt musik- branschen är under stor förändring. Det är en rejäl utmaning, men också mycket stora möjligheter. Nya affärsmodeller skapas och andra upphör eller förändras.

Alla är publicister

Var man på gatan blir sin egen publicist och har många kommunikationsplattformar. E-handeln ökar, förändras och är allas vardag. The Internet of Things ingår nu i det mesta. Eva Media vill arbeta med ditt företag in i den nya digitala tiden.
Välkommen att kontakta EvaMedia!

Publikationer som vi har och har haft förmånen att arbeta för