EvaMedia utför marknadsanalyser och

Marknadsanalyser, genomlysning av affärspotential och examensarbete

Marknadsanalyser, dokumentation, kundanalys och examensarbete

Redan 2002 fick vi uppdrag att genomföra en gedigen marknadsanalys för tidningen Dagens Forskning, vars ägare; Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond, Formas, Mistra var några av ägargrupperna. Sedan dess har vi utfört analyser, marknadsundersökningar och projektplaner åt företag och tidskrifter. EvaMedia har omfattande erfarenhet av analyser av industriella aktörer med bakgrund i forskning, tillverkning och distribution.

Denna bakgrund omfattar också ’emerging technoligies’ exemplifierad som marknadsanalyser av kundbehov av magnetiska nanopartiklar för olika användningsområden som: kontrastmedel för magnetisk resonans tomgrafi (MRI) eller hyperthermia. För Nordic Light Partcles tog vi fram en analys av affärs potentialen, en genomlysning av konkurrenter och eventuella partners.

magnetic nano particles
Market analysis of business potentials of magnetic nano particles

Dokumentation av Examensarbete 2017

Exempel på dokumentation och analys finns att ladda ner här. I detta fall är det ett examensarbete utfört under 2017

Examensarbetets Syfte

Syftet med projektet är att bygga upp en fullt fungerande, snygg och modern e-handel i
Magento 2.0 som innehåller en ’state of the art’ produkt- och lagerhantering med lagersaldo och andra viktiga e-handelsfunktioner.

MÅL

Fokus är att utveckla en webbplats som e-handel med de verktyg, CMS och kodspråk som vi har läst och lärt oss under utbildningen. Målet är att så långt som möjligt slutföra och sjösätta en fullt fungerande e-handel med flera språksidor. Att, om tid finns under projekttiden, sökordsoptimera, indexera och marknadsföra butiken enligt de verktyg och kunskaper som vi har fått i utbildningen Webbutveckling back end.

Dokumentation_ExJobb_ Retro Crafts Eva Ström