API E-handel, webbutveckling och digital marknadsföring

En rookie utvecklar app-sida

Klassen WIE15 står inför en ny uppgift i kursen

SYSTEMSTÖD OCH INTEGRATION MED 3-PARTSSYSTEM.

Här gäller det att gnugga ’kod-knölarna’ – Javascript, jQuery, JSONP, JSON. Hur kodar man detta? Hur får man ihop allt?

Projektet i kursen går ut på att utveckla en app/sida där ett eller flera API integreras samman. Applikationen skall fylla ett syfte och vara en fullt fungerande webb-applikation/sida med HTML, CSS, JavaScript (och PHP om nödvändigt). Vad är en API?

En API är en koppling mellan olika system, applikationer och maskiner (kopplingen som gör att du kan skriva ut från din dator på kopieringsmaskinen exempelvis. Vanligare är exempelvis en e-handelstjänst som finns på webben, som iphone-app och android-app. Kopplingen mellan de 3 enskilda applikationerna är en  API.

Som uppgift har jag valt att försöka bygga en app som visar Fruktkartan från Säsongsmat där man kan söka efter fruktträd på allmänningar. Fritt för alla att plocka frukten. Fortsättning följer…